Πίνακας ΥΠΠ

Αναλυτικές χρεώσεις μηνυμάτων SMS συμπεριλαμβανομένων τελών κινητής τηλεφωνίας

Αρχική τιμή μηνύματος με ΦΠΑ 24% Τελική τιμή για ύψος λογαριασμού
έως 50 ευρώ (προ ΦΠΑ)
Τελική τιμή για ύψος λογαριασμού
από 50,01 έως 100 ευρώ (προ ΦΠΑ)
Τελική τιμή για ύψος λογαριασμού
από 100,01 έως 150 ευρώ (προ ΦΠΑ)
Τελική τιμή για ύψος λογαριασμού
άνω των 150 ευρώ (προ ΦΠΑ)
€ 0,42 / SMS € 0,52 / SMS € 0,58 / SMS € 0,60 / SMS € 0,61 / SMS € 0,62 / SMS
€ 1,68 / SMS € 2,08 / SMS € 2,33 / SMS € 2,40 / SMS € 2,46 / SMS € 2,50 / SMS
€ 4,07 / SMS € 5,04 / SMS € 5,65 / SMS € 5,80 / SMS € 5,95 / SMS € 6,06 / SMS

 

Πίνακας Διαθέσιμων 5ψηφιων

5ψήφια MO / MT ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΟΣΤΟΣ ΛΗΨΗΣ
19049 MT Απλή Χρέωση SMS € 2,08
19050 MT Απλή Χρέωση SMS € 2,08
19069 MT Απλή Χρέωση SMS € 2,08
19079 MT Απλή Χρέωση SMS € 2,08
19091 MT Απλή Χρέωση SMS € 2,08
19366 MT Απλή Χρέωση SMS € 2,08
19377 MT Απλή Χρέωση SMS € 0
54005 MT Απλή Χρέωση SMS € 2,08
54334 MT Απλή Χρέωση SMS € 2,08
54654 MT Απλή Χρέωση SMS € 2,08
54854 MT Απλή Χρέωση SMS € 2,08

Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ

Υπηρεσίες με χρέωση στην λήψη μηνύματος (MT)

19377: Ο συγκεκριμένος Σύντομος Κωδικός χρησιμοποιείται από όλες τις παρακάτω υπηρεσίες για την αποστολή δωρεάν πληροφοριών στον χρήστη (κωδικός επιβεβαίωσης, μήνυμα καλωσορίσματος, μηνιαία ενημέρωση συνδρομής, κλπ.), ακολουθώντας τις προδιαγραφές του Κώδικα Δεοντολογίας της ΕΕΤΤ. Δεν είναι δυνατή η αναγνώριση μηνύματος από τον χρήστη στους συγκεκριμένους Σύντομους Κωδικούς.

 

Σύντομος Κωδικός Τίτλος Υπηρεσίας Σύντομη Περιγραφή Χρέωση Υπηρεσίας Τρόπος Χρέωσης Τρόπος Μετάδοσης Υπηρεσία Ενηλίκων
19366 Beauty Tips Συνδρομητική υπηρεσία περιεχομένου € 6,24 / εβδομάδα Χρέωση με λήψη SMS SMS ΟΧΙ
19366  Cool Content Συνδρομητική υπηρεσία περιεχομένου € 6,24 / εβδομάδα Χρέωση με λήψη SMS SMS ΟΧΙ
19366  ShopVouchers Διαδραστικό παιχνίδι γνώσεων και δεξιοτήτων συνδρομητικού χαρακτήρα € 6,24 / εβδομάδα Χρέωση με λήψη SMS SMS ΟΧΙ
19366  Yootoob Συνδρομητική υπηρεσία περιεχομένου € 6,24 / εβδομάδα Χρέωση με λήψη SMS SMS ΟΧΙ
19366  Sirines Συνδρομητική υπηρεσία περιεχομένου για ενηλίκους € 6,24 / εβδομάδα Χρέωση με λήψη SMS SMS ΝΑΙ
19366  Adultmobile Συνδρομητική υπηρεσία περιεχομένου για ενηλίκους € 6,24 / εβδομάδα Χρέωση με λήψη SMS SMS ΝΑΙ
19366  Funnymals Συνδρομητική υπηρεσία περιεχομένου € 6,24 / εβδομάδα Χρέωση με λήψη SMS SMS ΟΧΙ
19366  Mobiapp-Games Διαδραστικό παιχνίδι γνώσεων και δεξιοτήτων συνδρομητικού χαρακτήρα € 6,24 / εβδομάδα Χρέωση με λήψη SMS SMS ΟΧΙ
19366  Buku Games Διαδραστικό παιχνίδι γνώσεων και δεξιοτήτων συνδρομητικού χαρακτήρα € 6,24 / εβδομάδα Χρέωση με λήψη SMS SMS ΟΧΙ
19366  InstantPrize Διαδραστικό παιχνίδι γνώσεων και δεξιοτήτων συνδρομητικού χαρακτήρα € 6,24 / εβδομάδα Χρέωση με λήψη SMS SMS ΟΧΙ
19366  Games4Moby Διαδραστικό παιχνίδι γνώσεων και δεξιοτήτων συνδρομητικού χαρακτήρα € 6,24 / εβδομάδα Χρέωση με λήψη SMS SMS ΟΧΙ
19366  LocalFuckBuddies Συνδρομητική υπηρεσία περιεχομένου για ενηλίκους € 6,24 / εβδομάδα Χρέωση με λήψη SMS SMS ΝΑΙ
19366  Gamecorner Συνδρομητική υπηρεσία περιεχομένου € 6,24 / εβδομάδα Χρέωση με λήψη SMS SMS ΟΧΙ
19366  Oroskopos Συνδρομητική υπηρεσία περιεχομένου € 6,24 / εβδομάδα Χρέωση με λήψη SMS SMS ΟΧΙ
19366  Woomba Συνδρομητική υπηρεσία περιεχομένου € 6,24 / εβδομάδα Χρέωση με λήψη SMS SMS ΟΧΙ
19366  MobziiSkill Διαδραστικό παιχνίδι γνώσεων και δεξιοτήτων συνδρομητικού χαρακτήρα € 6,24 / εβδομάδα Χρέωση με λήψη SMS SMS ΟΧΙ
19366  XXXMobzii Συνδρομητική υπηρεσία περιεχομένου για ενηλίκους € 6,24 / εβδομάδα Χρέωση με λήψη SMS SMS ΝΑΙ
19366  MobziiApps Συνδρομητική υπηρεσία περιεχομένου € 6,24 / εβδομάδα Χρέωση με λήψη SMS SMS ΟΧΙ
54854  Coolland Συνδρομητική υπηρεσία περιεχομένου € 6,24 / εβδομάδα Χρέωση με λήψη SMS SMS ΟΧΙ
54854  Dovoda Συνδρομητική υπηρεσία περιεχομένου για ενηλίκους € 6,24 / εβδομάδα Χρέωση με λήψη SMS SMS ΝΑΙ
54854  JustFun Συνδρομητική υπηρεσία περιεχομένου € 6,24 / εβδομάδα Χρέωση με λήψη SMS SMS ΟΧΙ
54854  MaxFun Συνδρομητική υπηρεσία περιεχομένου € 6,24 / εβδομάδα Χρέωση με λήψη SMS SMS ΟΧΙ

Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ

Contact Us