Πίνακας ΥΠΠ

Αναλυτικές χρεώσεις μηνυμάτων SMS συμπεριλαμβανομένων τελών κινητής τηλεφωνίας

Αρχική τιμή μηνύματος με ΦΠΑ 24% Τελική τιμή για ύψος λογαριασμού
έως 50 ευρώ (προ ΦΠΑ)
Τελική τιμή για ύψος λογαριασμού
από 50,01 έως 100 ευρώ (προ ΦΠΑ)
Τελική τιμή για ύψος λογαριασμού
από 100,01 έως 150 ευρώ (προ ΦΠΑ)
Τελική τιμή για ύψος λογαριασμού
άνω των 150 ευρώ (προ ΦΠΑ)
€ 0,42 / SMS € 0,52 / SMS € 0,58 / SMS € 0,60 / SMS € 0,61 / SMS € 0,62 / SMS
€ 1,68 / SMS € 2,08 / SMS € 2,33 / SMS € 2,40 / SMS € 2,46 / SMS € 2,50 / SMS
€ 4,07 / SMS € 5,04 / SMS € 5,65 / SMS € 5,80 / SMS € 5,95 / SMS € 6,06 / SMS

Πίνακας Διαθέσιμων 5ψηφιων

5ψήφια MO / MT ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΟΣΤΟΣ ΛΗΨΗΣ
19049 MT Απλή Χρέωση SMS € 2,08
19050 MT Απλή Χρέωση SMS € 2,08
19069 MT Απλή Χρέωση SMS € 2,08
19079 MT Απλή Χρέωση SMS € 0,52
19091 MT Απλή Χρέωση SMS € 2,08
19366 MT Απλή Χρέωση SMS € 2,08
19377 MT Απλή Χρέωση SMS € 0
54005 MT Απλή Χρέωση SMS € 2,08
54334 MT Απλή Χρέωση SMS € 2,08
54654 MT Απλή Χρέωση SMS € 2,08
54854 MT Απλή Χρέωση SMS € 2,08

Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ

Υπηρεσίες με χρέωση στην λήψη μηνύματος (MT)

19377: Ο συγκεκριμένος Σύντομος Κωδικός χρησιμοποιείται από όλες τις παρακάτω υπηρεσίες για την αποστολή δωρεάν πληροφοριών στον χρήστη (κωδικός επιβεβαίωσης, μήνυμα καλωσορίσματος, μηνιαία ενημέρωση συνδρομής, κλπ.), ακολουθώντας τις προδιαγραφές του Κώδικα Δεοντολογίας της ΕΕΤΤ. Δεν είναι δυνατή η αναγνώριση μηνύματος από τον χρήστη στους συγκεκριμένους Σύντομους Κωδικούς.

Σύντομος Κωδικός Τίτλος Υπηρεσίας Σύντομη Περιγραφή Χρέωση Υπηρεσίας Τρόπος Χρέωσης Τρόπος Μετάδοσης Υπηρεσία Ενηλίκων
19050 Mobsfun Συνδρομητική υπηρεσία περιεχομένου € 6,24 / εβδομάδα Χρέωση με λήψη SMS SMS ΟΧΙ
19050 QuizFrenzy Συνδρομητική υπηρεσία διεκδίκησης επάθλου € 6,24 / εβδομάδα Χρέωση με λήψη SMS SMS ΟΧΙ
19079 Mobzillas Συνδρομητική υπηρεσία περιεχομένου € 6,24 / εβδομάδα Χρέωση με λήψη SMS SMS ΟΧΙ
19366 Oroskopos Συνδρομητική υπηρεσία περιεχομένου € 6,24 / εβδομάδα Χρέωση με λήψη SMS SMS ΟΧΙ
19366 Appbox Συνδρομητική υπηρεσία διεκδίκησης επάθλου € 6,24 / εβδομάδα Χρέωση με λήψη SMS SMS ΟΧΙ
19366 Beauty Tips Συνδρομητική υπηρεσία περιεχομένου € 6,24 / εβδομάδα Χρέωση με λήψη SMS SMS ΟΧΙ
19366 bSmarter Συνδρομητική υπηρεσία διεκδίκησης επάθλου € 6,24 / εβδομάδα Χρέωση με λήψη SMS SMS ΟΧΙ
19366 Buku Games Συνδρομητική υπηρεσία περιεχομένου € 6,24 / εβδομάδα Χρέωση με λήψη SMS SMS ΟΧΙ
19366 Claim Now Διαγωνιστικό Παιχνίδι Διεκδίκησης Επάθλου € 6,24 / εβδομάδα Χρέωση με λήψη SMS SMS ΟΧΙ
19366 Cool Content Συνδρομητική υπηρεσία περιεχομένου € 6,24 / εβδομάδα Χρέωση με λήψη SMS SMS ΟΧΙ
19366 Gamecorner Συνδρομητική υπηρεσία περιεχομένου € 6,24 / εβδομάδα Χρέωση με λήψη SMS SMS ΟΧΙ
19366 Funnymals Συνδρομητική υπηρεσία περιεχομένου € 6,24 / εβδομάδα Χρέωση με λήψη SMS SMS ΟΧΙ
19366 InstantPrize Διαδραστικό παιχνίδι γνώσεων και δεξιοτήτων συνδρομητικού χαρακτήρα € 6,24 / εβδομάδα Χρέωση με λήψη SMS SMS ΟΧΙ
19366 Games4Moby Διαδραστικό παιχνίδι γνώσεων και δεξιοτήτων συνδρομητικού χαρακτήρα € 6,24 / εβδομάδα Χρέωση με λήψη SMS SMS ΟΧΙ
19366 Let.meDance Συνδρομητική υπηρεσία περιεχομένου € 6,24 / εβδομάδα Χρέωση με λήψη SMS SMS ΟΧΙ
19366 Mobiapp-Games Διαδραστικό παιχνίδι γνώσεων και δεξιοτήτων συνδρομητικού χαρακτήρα € 6,24 / εβδομάδα Χρέωση με λήψη SMS SMS ΟΧΙ
19366 MobziiSkill Διαδραστικό συνδρομητικό παιχνίδι διεκδίκησης επάθλου € 6,24 / εβδομάδα Χρέωση με λήψη SMS SMS ΟΧΙ
19366 Mobzii.Win Διαδραστικό συνδρομητικό παιχνίδι διεκδίκησης επάθλου € 6,24 / εβδομάδα Χρέωση με λήψη SMS SMS ΟΧΙ
19366 PrizeHub Διαδραστικό συνδρομητικό παιχνίδι διεκδίκησης επάθλου € 6,24 / εβδομάδα Χρέωση με λήψη SMS SMS ΟΧΙ
19366 Tone.Plus Συνδρομητική υπηρεσία περιεχομένου € 6,24 / εβδομάδα Χρέωση με λήψη SMS SMS ΟΧΙ
19366 Wellness.Energy Συνδρομητική υπηρεσία περιεχομένου € 6,24 / εβδομάδα Χρέωση με λήψη SMS SMS ΟΧΙ
19366 Woomba Συνδρομητική υπηρεσία περιεχομένου € 6,24 / εβδομάδα Χρέωση με λήψη SMS SMS ΟΧΙ
19366 Adultmobile Συνδρομητική υπηρεσία περιεχομένου για ενηλίκους € 6,24 / εβδομάδα Χρέωση με λήψη SMS SMS ΝΑΙ
19366 Hotgirls Συνδρομητική υπηρεσία περιεχομένου για ενηλίκους € 6,24 / εβδομάδα Χρέωση με λήψη SMS SMS ΝΑΙ
19366 LocalFuckBuddies Συνδρομητική υπηρεσία περιεχομένου για ενηλίκους € 6,24 / εβδομάδα Χρέωση με λήψη SMS SMS ΝΑΙ
19366 MOBZII XXX Συνδρομητική υπηρεσία περιεχομένου για ενηλίκους € 6,24 / εβδομάδα Χρέωση με λήψη SMS SMS ΝΑΙ
19366 Sirines Συνδρομητική υπηρεσία περιεχομένου για ενηλίκους € 6,24 / εβδομάδα Χρέωση με λήψη SMS SMS ΝΑΙ
19366 XXXGR.Mobzii Συνδρομητική υπηρεσία περιεχομένου για ενηλίκους € 6,24 / εβδομάδα Χρέωση με λήψη SMS SMS ΝΑΙ
19388 Affairbox Συνδρομητική υπηρεσία περιεχομένου για ενηλίκους € 6,24 / εβδομάδα Χρέωση με λήψη SMS SMS ΝΑΙ
19525 Mobistos Συνδρομητική υπηρεσία διεκδίκησης επάθλου € 6,24 / εβδομάδα Χρέωση με λήψη SMS SMS ΟΧΙ
54854 Coolland Συνδρομητική υπηρεσία περιεχομένου € 6,24 / εβδομάδα Χρέωση με λήψη SMS SMS ΟΧΙ
54854 JustFun Συνδρομητική υπηρεσία περιεχομένου € 6,24 / εβδομάδα Χρέωση με λήψη SMS SMS ΟΧΙ
54854  MaxFun Συνδρομητική υπηρεσία περιεχομένου € 6,24 / εβδομάδα Χρέωση με λήψη SMS SMS ΟΧΙ
54854 Dovoda Συνδρομητική υπηρεσία περιεχομένου για ενηλίκους € 6,24 / εβδομάδα Χρέωση με λήψη SMS SMS ΝΑΙ

Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ

Contact Us